Prihlásiť Registrovať

VOX Politico vznikol ako nástroj na sledovanie trendov v politickom prostredí. Preferenčný graf zverejňujeme každý pracovný deň na našej FB stránke (https://www.facebook.com/voxpolitico/).

PARAMETRE PRIESKUMU:

  • zber dát v projekte VOX Politico prebieha výhradne telefonicky (CATI), z náhodne generovaných telefónnych čísel. Každý respondent je vyťažený len raz, nevoláme opakovane tie isté čísla.
  • dotazník je dynamický, krátky. Rozhovor štandardne trvá menej než 2 minúty.
  • vzorku tvorí 1000 odpovedí, vzorka je reprezentatívna
  • kvótne kritériá sú: pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, kraj a veľkosť sídla
  • denne vyzbierame 50-150 nových odpovedí, ktoré doplníme do vzorky. Rovnaký počet najstarších odpovedí vyradíme.
  • dáta sú zbierané tak, aby bola zachovaná reprezentatívnosť vzorky. Osvedčil sa model, kde porovnávame kombinácie kvót, nielen kvóty samotné
  • ponechali sme frekvenciu zobrazovania nového grafu - každý pracovný deň

PRÍSPEVOK NA PREVÁDZKU VOX Politico:

Príspevkom v ľubovoľnej výške, min. 1 €, podporíte, aby sme mohli merať a zobrazovať denné dáta. Za todostanete prístup do systému VOX Politico na 30 dní. Stačí sa zaregistrovať tu a tak budete môcť sledovať aj ďalšie zaujímavé dáta:

  • históriu vývoja preferencie každej strany
  • ako sa menia preferencie v porovnaní s voľbami 2020. Čiže kam sa ktorá strana rozpadá alebo odkiaľ naberá elektorát. Zatiaľ je naprogramovaný jeden koláčový graf, tak to budeme striedať obdeň.

ĎALŠIE OTÁZKY V PRIESKUME - VAŠE OTÁZKY

Rozhodli sme sa, že VOX Politico bude viac váš. Sú otázky, ktoré v prieskumoch neboli nikdy položené. Alebo položené boli, ale odpovede neboli zverejnené. Zmeníme to. Po úhrade nám pošlite znenie vašej otázky a váš variabilný symbol (ten získate pri registrácii) súkromnou správou cez FB alebo mailom na michal.novak@callquest.sk. Vyhradzujeme si právo upraviť otázku tak, aby sa dali podobné otázky spojiť. Budú zoradené podľa výšky finančných príspevkov (ach ten kapitalizmus :D ). Z tohoto zoznamu vždy 3 otázky s najvyšším kreditom zaradíme do zberu dát. Po nazbieraní 1000 odpovedí vyhodnotíme a zverejníme výsledky. Nasledovať budú 3 ďalšie otázky s aktuálne najvyšším kreditom. Pravidelne zverejníme poradie všetkých otázok.

Ďakujem, že nás sledujete. Ďakujem za každý príspevok. Aj zdieľanie poteší.

Michal
VOX PoliticoVOX Politico