Prihlásiť Registrovať

DEMOKRACIA SA NEKAZÍ

„Demokracia sa nekazí“ je iniciatívou tvorcov projektu VOX Politico. Napriek tomu, že Ústavný súd pozastavil novelu volebného zákona, ktorý upravoval dĺžku moratória na volebné prieskumy verejnej mienky na 50 dní, ďalej ostalo v platnosti 14-dňové moratórium.

To považujeme za nedemokratické. Mnoho politických strán je financovaných zo štedrého štátneho príspevku. Určite tie, ktoré stoja za zavedením 14-dňového moratória a ktoré stoja za pokusom zaviesť na Slovensku 50-dňové moratórium. Aj vďaka príspevku, ktorý je z daní nás všetkých, si môžu dovoliť tieto strany objednať výsledky prieskumov. Bežný človek, ktorého prácou boli vytvorené zdroje na zakúpenie takýchto informácií je od nich odstavený. To považujeme za neférové. Preto sme sa rozhodli výsledky prieskumov z projektu VOX Politico predávať aj súkromným osobám, ktoré sa zaujímajú o politiku. Každý z Vás sa teda môže stať spoluobjednávateľom prieskumov z projektu VOX Politico. Cena za prístup do systému dobrovoľná, v ľubovoľnej výške, minimálne 1 € na všetky prieskumy, ktoré VOX Politico vykoná. Posledné meranie vykonáme 28.2.2020.


VOX Politico